Ko smo mi?

Medicina rada je multidisciplinarna grana medicinske delatnosti, čiji je zadatak da istražuje i prati stanje i bolest pojedinaca nastalih u radnom okruženju, usled izlaganja specifičnim okolnostima profesije.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MRS na usluzi je radnicima i njihovim poslodavcima, sa jasnom misijom da bude u službi svojih pacijenata, štiteći njihove interese. Istrajnost Zavoda MRS u istraživanju zdravstvenih problema i potencijalnih zdravstvenih rizika pacijenata učinila je to da našu profesionalnost i pouzdanost prepoznaju kako radnici, tako i poslodavci.

Šta je naš cilj?

Cilj Zavoda MRS je da pacijente zdravstveno osposobimo za što bezbednije obavljanje posla, sa ili bez povećanog rizika.

Zahvaljujući našim ulaganjima u kvalitetnu, sertifikovanu medicinsku opremu, a uz podršku stručnog, profesionalnog kadra koji nesmetano uspeva da očuva zdravlje naših pacijenata, Zavod MRS uvek ostaje na visini zadatka.

Težimo savremenoj i modernoj medicini rada, prateći sve neophodne zakonske okvire, kao i međunarodne inovacije i trendove.

Zašto baš mi?

Dobar glas daleko se čuje.

Uspeh Zavoda MRS zasnovan je na jednom principu: principu poverenja naših pacijenata, koje stičemo brzim i odgovornim reakcijama, uvek utemeljenim na osnovu stručnih opservacija na relaciji pacijent-lekar.

Uz kompetentan medicinski tim koji smo pažljivo odabrali, naši pacijenti mogu da očekuju najkvalitetniju uslugu iz oblasti preventivne medicinske delatnosti.

Vizija Zavoda MRS je da trajemo i rastemo zajedno sa svojim pacijentima.