Cenovnik naših usluga

Cenovnik

Edukacija i osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći na radnom mestu

2.000,-

Organizovanje stručnog usavršavanja iz oblasti upravljanja rizicima (po kandidatu)

2.000,-

Konsultantske usluge za poslove izrade akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini (po radnom mestu)

4.000,-

Ocenjivanje i utvrđivanje posebnih zdravstvenih uslova koje moraju ispunjavati zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom ili za upotrebu odnosno rukovanje određenom opremom za rad shodno procenjenim rizicima definisanim u aktu o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini (po radnom mestu)

2.000,-

Izmene i dopune akta o proceni rizika (po radnom mestu)

2.000,-

Obuka i ispit za pružanje prve pomoći u svrhu polaganja vozačkog ispita – svih kategorija - po kandidatu

3.500,-

Polaganje ispita iz prve pomoći ukoliko kandidat izvrši obuku za pružanje prve pomoći u drugoj ustanovi – po kandidatu

2.000,-

Na navedene usluge obračunava se PDV po stopi od 20%.

Cenovnik

Lekarsko uverenje za vozače amatere kategorija A, B i F

2.500,-

Lekarsko uverenje za vozače kategorija C, D i E i profesionalce

4.000,-

Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom

4.000,-

Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika

3.000,-

Lekarsko uverenje za rad u prosveti

3.000,-

*Lekarsko uverenje za rad/studiranje u inostranstvu

9.600,-

Duplikat lekarskog uverenja

500,-

Lekarsko uverenje za sud

3.000,-

Lekarsko uverenje za maloletnike za stupanje u brak

2.500,-

Lekarsko uverenje kod usvajanja dece i starateljstvo

2.500,-

Lekarsko uverenje za smeštaj u dom za stare

2.500,-

Lekarsko uverenje za upis u Višu školu ili Fakultet

2.000,-

Lekarsko uverenje za lica sa faktorom otežanog zapošljavanja

3.000,-

Lekarsko uverenje za upis u srednju školu: ekonomska; poljoprivredna; šumarska; mašinska; elektrotehnička;medicinska; umetnička; uslužne delatnosti

1.000,-

Lekarsko uverenje za upis u srednju školu: hemijska; nemetali; grafička; mašinska uz rad na visini, rukovalac građevinskim i poljoprivrednim mašinama, vozač motornog vozila

2.000,-

Na navedene usluge obračunava se PDV po stopi od 20%.

Cenovnik prethodnih i periodičnih pregleda radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom

ŠIFRA

NAZIV USLUGE

CENA PER. PREGLEDA

506

Rad u uslovima buke

4.000,-

513

Rad u uslovima vibracije

4.000,-

509

Rad u uslovima visoke temperature

4.000,-

509

Rad u uslovima niske temperature

4.000,-

510

*Jonizujuće zračenje

4.000,-

509

Nejonizujuće zračenje

4.000,-

509

** Prašina

4.000,-

509

Težak fizički rad

4.000,-

513

Rad na visini

4.000,-

96

Unutrašnji transport i vozači profesionalci

4.000,-

509

Radnici obezbeđenja bez nošenja oružja

3.000,-

513

Radnici obezbeđenja koji nose oružje

4.000,-

529

***Toksikologija

4.500,-

510

Biološke štetnosti – opšti deo pregleda

2.500,-

510

Biološke štetnosti – laboratorijske analize

2.500,-

536

Oftalmološki pregled za rad s ekranima

1.500,-

Cenovnik prethodnih i periodičnih pregleda za pomorske radnike

Lekarski pregledi za članove posade brodova unutrašnje plovidbe – rečno brodarstvo i za upis u brodarsku školu

8.500,-

Lekarski pregled za pomorce – osnovni

12.500,-

Lekarski pregled za pomorce – I kategorija

16.500,-

Lekarski pregled za pomorce – II kategorija

21.500,-

 

* Navedenoj ceni dodaju se cene specifičnih laboratorijskih analiza (mikronukleusi i hromozomske aberacije)
+ ginekološki pregled, UZ dojke, RTG pluća, PSA za muškarce po potrebi

** Navedenoj ceni dodaje se cena RTG pluća po potrebi

*** Toksikoloske analize se rade kod radnika koji rade na radnom mestu koje ima dodir sa naftom,naftnim derivatima, pesticidima,herbicidima a u zavisnosti od radnog mesta i Akta o proceni rizika na radnom mestu

Navedene usluge su oslobođene plaćanja PDV-a na osnovu člana 25, stav 2, tačka 7 Zakona o porezuna dodatu vrednost.

Cenovnik ostalih usluga

Kompletan oftalmološki pregled

3.000,-

Merenje očnog pritiska

800,-

Krivulja očnog pritiska

1.800,-

Vidno polje – 1 (jedno) oko

1.000,-

Vidno polje – oba oka

1.800,-

Pregled očnog dna

2.500,-

Oftalmološki pregled za određivanje dioptrije

1.000,-

Pregled psihijatra

3.000,-

Kontrolni pregled psihijatra

1.800,-

Pregled psihologa, prvi razgovor

1.500,-

Profesionalna orijentacija (za decu i studente) i psihološko testiranje

4.000,-