Zakažite pregled online

Pregled u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Srbije (Medicini rada Srbije) možete zakazati lično, telefonskim putem pozivanjem telefona koji su istaknuti na našem sajtu, ili elektronskim putem. Sve što je potrebno prilikom online zakazivanja jeste da upišete svoje ime i prezime, datum rođenja, vrstu pregleda koja vas zanima i napomenu u vezi sa terminom u kome želite da budete zakazani. Navedite datum ili period kada želite da budete pregledani kao okvirno vreme pregleda. Mi ćemo se potruditi da ispoštujemo vaše predloge za utvrđivanje termina pregleda ali ćemo ih prilagoditi slobodnim terminima naših lekara i javićemo vam termin u kojem je moguće obaviti željeni pregled.

Cenovnik naših usluga

Cilj Zavoda MRS je da zdravstveno osposobimo naše klijente za što bezbednije obavljanje posla, sa ili bez povećanog rizika. Zato smo za vas pripremili sve neophodne preglede koji će omogućiti da istražimo i po potrebi pratimo stanje pojedinaca neophodno za obavljanje specifičnih poslova u okviru profesionalnog ili privatnog angažmana. Težimo savremenoj i modernoj medicini rada, prateći sve neophodne zakonske okvire, kao i međunarodne inovacije i trendove.

Naša licenca

Zahvaljujući našim ulaganjima u kvalitetnu, sertifikovanu medicinsku opremu, a uz podršku stručnog, profesionalnog kadra koji nesmetano uspeva da očuva zdravlje naših pacijenata, Zavod MRS uvek ostaje na visini zadatka. Kao rezultat tih napora, Medicina rada Srbije vlasnik je licence izdate od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije neophodne za pružanje usluga zdravstvene zaštite radnika.

Preuzimanje uputa

Za svaki pregled biće vam potreban odgovarajući uput. Tu smo da vam olakšamo dobijanje adekvatnog uputa za neki od potrebnih pregleda u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MRS, bilo da vam je potreban uput za prethodni pregled zaposlenog ili uput za periodični pregled zaposlenog.

Naše reference

Osnovni princip Zavoda za Medicinu rada Srbije zasnovan je na uspostavljanju poverenja sa korisnicima naših usluga, koje stičemo brzim i odgovornim reakcijama, uvek utemeljenim na osnovu stručnih opservacija na relaciji pacijent – lekar. Poverenje nam je do sada ukazalo više hiljada pojedinaca i više od 600 pravnih lica, kompanija koje su pažljivim izborom odlučile da svoj najvredniji resurs – radnu snagu, zdravstveno povere našim stručnjacima.

„Konzilijum” – naša laboratorija

Zavod Konzilijum je prva privatna akreditovana laboratorija u Srbiji. Uspešno radi više od 20 godina i pruža kvalitetnu uslugu iz različitih oblasti laboratorijske dijagnostike: biohemije, mikrobiologije, patohistologije, citologije, citogenetike i genetike.

Program analiza, koji obuhvata više od 1500 parametara, pokriva sve oblasti savremene medicine i omogućava da kliničari i pacijenti u najkraćem roku dobiju rezultate neophodne za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Srđan Kisić

spec. medicine rada
medicinski direktor
član UO

Svakom pacijentu se posvećujemo u potpunosti i iznad svega nam je najvažnije vaše poverenje!

ZAKAŽITE ONLINE ILI PITAJTE DOKTORA

Ukoliko niste pronašli ono što Vas zanima, možete našim lekarima pisati direktno: